Hủy
Danh mục ý tưởng: Công nghiệp Monday 24/05/2021 10:06

Sản xuất nước ép hoa quả

Tác giả: Nguyễn Xuân Quân

Địa chỉ: Quảng Phú - Quảng Xương - Thanh Hoá

Tóm tắt ý tưởng: Tận dụng nguyên liệu từ cây dứa và những cây từ thiên nhiên… ý tưởng kinh doanh sản xuất nước ép hoa quả với quy mô ban đầu là hộ gia đình sau phát triển thành nhà máy 

Tags:
Bình luận