Hủy
Danh mục ý tưởng: Công nghiệp Thursday 03/06/2021 14:35

Tổ hợp tác chăn nuôi gà thịt, gà thương phẩm

Tác giả: Võ Quốc Việt

Địa chỉ: Tổ dân phố Đồng Phú, phường Nam Cường, thành phố Yên Bái.

Tóm tắt ý tưởng: Chăn nuôi và tiêu thụ gia cầm.

Tags:
Bình luận