Hủy
Danh mục ý tưởng: Công nghiệp Friday 04/06/2021 13:45

Nấu rượu kết hợp với chăn nuôi

Tác giả: Doãn Thị Ánh Tuyết

Sđt: 

Địa chỉ: Xuân Quang - Thọ Xuân - Thanh Hoá

Tóm tắt ý tưởng: Diện tích đất vườn rộng trồng các loại cây ăn quả để cung cấp ra thị trường trái cây sạch. Xen kẻ với nuôi gà và vịt.

Tags:
Bình luận