Hủy
Danh mục ý tưởng: Nông nghiệp Wednesday 16/06/2021 14:14

Chăn nuôi thịt bò sạnh

Tác giả: Nguyễn Đình Anh

Sđt: 0983752810

Địa chỉ: Phú Yên - Thọ Xuân - Thanh Hoá

Tóm tắt ý tưởng: 

  • Chăn nuôi bò để lấy thịt
  • Cung cấp bò sạch ra thị trường
  • Xây dựng trang trại 20ha
Tags:
Bình luận