Hủy
Danh mục ý tưởng: Nông nghiệp Wednesday 16/06/2021 14:13

Trồng rau sạch

Tác giả: Bàng Anh Tuyến

Địa chỉ: Phú Yên - Thọ Xuân - Thanh Hoá

Tóm tắt ý tưởng: Trồng rau sạch trong nhà kính, ước tính lên đến 

Tags:
Bình luận